FETTPATRON – RENOLIT GREASEWAY CAH 92 400G

338 kr (Eks mva: 270 kr)

47 på lager

Produktnr: 22768 Kategori:

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 er et høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannfasthet, ment for tungt belastede radiallagre og rullelagre. Produktet gir forlengede smøreintervaller.

Bruksområder

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 er anbefalt for smøring av chassis. anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, vannpumper og lignende. Produktet anbefales også for industriformål der det er påkrevd med et vannfast smørefett med korrosjonsbeskyttelsesegenskaper. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 gir forlengede smøreintervaller på grunn av optimerte egenskaper og optimert yteevne. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -30 °C til +120 °C, max 130 °C. Egner seg for inntil 2/3 av hastighetsområdet ifølge SKFs hovedkatalog.

Egenskaper og fordeler

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har ekstremt god vannfasthet og optimerte korrosjonsbeskyttelsesegenskaper. Produktet har svært god overflateadhesjon, også når det overskylles med vann. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har god mekanisk stabilitet og inneholder spesielle additiver som beskytter effektivt mot slitasje og stor belastning. GREASEWAY CAH 92 er lett å pumpe i de fleste moderne sentralsmøringssystemer, til tross for den relativt høye baseoljeviskositeten.

Klassifisering og godkjennelser

ISO 6743:L-XC(F)CIB2
DIN 51502: KP2K-30

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.