Synkroniseringer

Produkter
Grunnleggende Informasjon
Bilder
Relaterte Produkter
Spesifikasjoner
Beskrivelser
Opprydding
Kategorier
Grunnleggende Informasjon
Beskrivelser
Opprydding
Rabatter
Opprydding

Informasjon

Alle knapper med et
symbol kjører synkronisering for alle underpunkter. Bare bruk når det trengs.
Alle knapper med et
symbol tas bare i bruk når noe har blitt slettet fra Telaris og ønskes slettet fra nettbutikk snarest.

Automatiske Synkroniseringer

Objekt Funksjon Tid
Produkt Spesifikasjoner Hver dag, kl. 03:45
Relaterte Produkter Hver dag, kl. 03:30
Bilder Hver dag, kl. 03:15
Beskrivelser Hver dag, kl. 03:00
Opprydding Hver dag, kl. 05:00
Kategorier Produktkategorier Hver dag, kl. 04:00
Opprydding Hver dag, kl. 05:15
Rabatter Opprydding Hver dag, kl. 05:30

Resultat

Venter...